مجازات سبز

۰۵اسفند
«مجازات سبز» در تبریز اجرایی می‌شود
برای اولین بار در کشور؛

«مجازات سبز» در تبریز اجرایی می‌شود

یاز اکو - شهردار تبریز گفت: به ابتکار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز و با موافقت رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی، در راستای عزم عمومی برای ایجاد نهضت درختکاری و زنده کردن خاطره باغشهر تبریز، مجازات سبز در تبریز اجرایی می‌شود.

});