تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

مجسن جلال پور

۰۳اردیبهشت
مسعود نیلی و محسن جلال‌پور: اقتصاد گروگان سیاست

مسعود نیلی و محسن جلال‌پور: اقتصاد گروگان سیاست

یاز اکو - مسعود نیلی و محسن جلال‌پور توضیح می‌دهند: سیاست چه خوابی برای اقتصاد دیده است؟

});