محرم محمدزاده

۲۴اسفند
صدای مردم هستم

صدای مردم هستم

یاز اکو- عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه من صدای مردم هستم گفت: من سال ها دنبال مطالبات مردم بوده ام.

۱۳اسفند
شاهد سرمایه گذار ستیزی در تبریز هستیم

شاهد سرمایه گذار ستیزی در تبریز هستیم

یاز اکو - عضو شورای اسلامی شهر تبریز عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شهر تبریز و آذربایجان را بروکراسی‌های اداری دست و پاگیر موجود در شهر تبریز دانست و گفت: کم کاری مسئولان و عدم توجه به اهمیت موضوع، باعث فراری دادن سرمایه گذاران از شهر تبریز شده است.

});