محرومیت

۱۰بهمن
ممنوعیت انتخاب برخی اسامی ترکی برای کودکان غیر قانونی است
نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری:

ممنوعیت انتخاب برخی اسامی ترکی برای کودکان غیر قانونی است

یاز اکو- نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری گفت: دستورالعمل اداره ثبت احوال مبنی بر ممنوعیت انتخاب اسامی کودکان خارج از لیست اعلامی خلاف قانون ثبت احوال، اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی است واقدامات مقتضی در خصوص ابطال آن در دیوان عدالت اداری توسط کمیسیون حقوق بشر صورت خواهد گرفت.

});