محمد حاجی پور

۲۷بهمن
سامانه برج مراقبت فرودگاه سهند نوسازی شد
با هدف افزایش ایمنی پروازها؛

سامانه برج مراقبت فرودگاه سهند نوسازی شد

یاز اکو - مدیر فرودگاه سهند مراغه گفت: سامانه ناوبری برج مراقبت فرودگاه سهند نوسازی و به فناوری‌های جدید مجهز شد.

});