محمد حسین بهشتی

۲۷بهمن
واردات ۱۲/۵ میلیون یورویی موز توسط پدر داماد رئیس‌جمهور

واردات ۱۲/۵ میلیون یورویی موز توسط پدر داماد رئیس‌جمهور

یاز اکو- محمدحسین بهشتی پدر داماد حسن روحانی که از واردکنندگان مشهور موز در کشور است، طی سه سال اخیر در مجموع ۱۲/۵ میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات دریافت کرده است.

});