محمد خالدی

۰۶اسفند
۳۷۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی
مدیرکل دفتر امور اقتصادی اعلام کرد:

۳۷۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی

یاز اکو - مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال ۳۷۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی معادل بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی تصویب شده است.

});