محمد رضا پوررضایی

۰۳اسفند
مجمع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت برگزار می‌شود

مجمع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت برگزار می‌شود

یاز اکو - مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: بیستم اسفند امسال انتخابات مجمع سهام داران عدالت در ۳۱ شرکت سرمایه گذاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

});