محمد طبیبیان

۲۳اردیبهشت
ارزش پول ملی

ارزش پول ملی

یاز اکو - ریاست محترم بانک مرکزی سخنی گفته اند به این مضمون که چون حفظ ارزش پول ملی مهم است تلاش کرده اند قیمت دلار به ریال کاهش یابد و آن را به دلاری بیست هزار تومان هم خواهند رسانید.

});