محمد عزتی

۲۹اسفند
افزایش ۲۱ درصدی زیر بنای پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۹

افزایش ۲۱ درصدی زیر بنای پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۹

یاز اکو - معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادره شهر تبریز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل،۲۱ درصد افزایش یافته است.

});