کارخانه ایران مایه

۲۴اسفند
تجمع تعدادی از کارگران کارخانه ایران مایه در مقابل فرمانداری تبریز

تجمع تعدادی از کارگران کارخانه ایران مایه در مقابل فرمانداری تبریز

یاز اکو - صبح امروز تعدادی از کارگران کارخانه ایران‌مایه(گلمایه) به دلیل وجود برخی مشکلات در مجموعه خود، در مقابل فرمانداری شهرستان تبریز تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

});