کارخانه نوآوری تبریز

۰۶اسفند
فاز نخست کارخانه نوآوری تبریز راه‌اندازی می‌شود

فاز نخست کارخانه نوآوری تبریز راه‌اندازی می‌شود

یاز اکو - استاندار آذربایجان شرقی از راه‌اندازی فاز نخست کارخانه نوآوری تبریز با مشارکت شهرداری تبریز خبر داد و خواستار پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبار و مسائل حقوقی این پروژه از سوی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی شد.

});