کار مفید

۲۶بهمن
ایرانی ها چقدر کار مفید انجام می دهند،خارجی ها چقدر؟

ایرانی ها چقدر کار مفید انجام می دهند،خارجی ها چقدر؟

یاز اکو - روزنامه جوان نوشت:«چرا به ما می‌گویند که ساعات مفید کار در دستگاه های اداری ما کم است؟ هشت ساعت کار باید به قدر هشت ساعت فایده داشته باشد؛ چرا به قدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشکل کجاست؟»

});