کاظم سامی

۱۳خرداد
بازخوانی پروندۀ قتل دکتر سامی به بهانۀ ادعای داوری دربارۀ احمدی‌نژاد
یادداشت؛

بازخوانی پروندۀ قتل دکتر سامی به بهانۀ ادعای داوری دربارۀ احمدی‌نژاد

یاز اکو - هشدار عبدالرضا داوری به احمدی‌نژاد دربارۀ «بازخوانی پروندۀ قتل دکتر سامی»، حاوی هیچ اتهام مشخصی نیست و تنها تهدید کرده بازخوانی می‌کند. اما به این بهانه و جدای اتهام سنگین مشاور سابق نگاهی دوباره انداخته‌ایم به ماجرای قتل دکتر سامی در اول آذر 1367 که پس از قریب 33 سال هنوز قطعا مشخص نیست، ناشی از کینۀ شخصی و انتقام‌جویانه بوده یا سیاسی...

});