کالای ممنوعه

۰۵اردیبهشت
آخرین وضعیت ترخیص کالاهای ممنوعه/صاحبان کالا فورا اقدام کنند

آخرین وضعیت ترخیص کالاهای ممنوعه/صاحبان کالا فورا اقدام کنند

یاز اکو - به دنبال رایزنی های صورت گرفته جهت تعیین تکلیف کالاهای ممنوعه در دو گروه ۲۷ و ۴، اکنون این کالاها در جریان ترخیص قرار دارند، اما آن دسته از صاحبان گروه ۴ با ثبت سفارش غیر بانکی که تاکنون نتواسته اند کالای خود را ترخیص کنند باید فورا و ظرف یک هفته به گمرک ایران اعلام کنند.

});