کاهش مصرف برق

۲۱خرداد
برخی واحدهای صنعتی در کاهش بار مصرفی، همکاری نمی‌کنند
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

برخی واحدهای صنعتی در کاهش بار مصرفی، همکاری نمی‌کنند

یاز اکو - مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: علی رغم همکاری واحدهای صنعتی در کاهش بار مصرفی، هنوز هم برخی از این واحدها همکاری لازم را انجام نداده‌اند.

});