کردشت

۱۷اسفند
مجموعه تاریخی کردشت، قربانی بی‌توجهی میراث فرهنگی
یادداشت اختصاصی یاز اکو

مجموعه تاریخی کردشت، قربانی بی‌توجهی میراث فرهنگی

یاز اکو - بعید به نظر می‌رسد مرکزنشینان توجهی به خواسته‌های لب مرزی‌ها داشته باشند. شاید تنها راه حل نجات مجموعه‌ی بزرگ تاریخی کردشت در مقطع فعلی خروج این اثر از لیست صندوق احیای اماکن فرهنگی و تاریخی باشد! تدبیری که مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان‌شرقی می‌تواند برای نجات این اثر از دست چپاولگران، زمین‌خواران، غارتگران محوطه‌های تاریخی و گردشگران وندال و... داشته باشد؛

});