کرمان

۰۷اسفند
کرمان مقصد اصلی گردشگران خارجی می‌شود
وزیر گردشگری:

کرمان مقصد اصلی گردشگران خارجی می‌شود

یاز اکو - وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه پس از تزریق واکسن کرونا، گردشگری خارجی کشور به راه‌ می افتد گفت: کرمان که بیشترین ظرفیت را در این حوزه دارد، مقصد اصلی گرداشگران داخلی و خارجی می‌شود.

});