کشف دستگاه استخراج رمزارز

۰۱بهمن
کشف ۴۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در اسکو

کشف ۴۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در اسکو

تعداد 46 دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز طی هفته‌ی گذشته توسط مدیریت توزیع برق اسکو شناسایی و توقیف شد.

});