کلاب هاوس

۰۲اردیبهشت
تصويب جریمه روزانه ۵۰ میلیاردی براي اختلال در کلاب هاوس

تصويب جریمه روزانه ۵۰ میلیاردی براي اختلال در کلاب هاوس

یاز اکو - پیشنهاد وزارت ارتباطات برای جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی اپراتورهایی که در کلاب‌هاوس اختلال ایجاد کرده‌اند، به تصویب هیات دولت رسید.

});