تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

کلانشهر

۲۲اردیبهشت
جدول مقایسه بودجه هیجده کلانشهر ایران

جدول مقایسه بودجه هیجده کلانشهر ایران

یاز اکو - جدول مقایسه ای شهرداری های کلانشهر های کشور

});