تاریخ : چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 16 June , 2021

کمال اطهاری

۰۷بهمن
برخی نابودی اقتصاد، اجتماع، شخصیت و کرامت انسان‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند
کمال اطهاری (کارشناس توسعه اقتصادی)

برخی نابودی اقتصاد، اجتماع، شخصیت و کرامت انسان‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند

کمال اطهاری (کارشناس توسعه اقتصادی) معتقد است که کارگر باید ۱۰۰ سال پس‌انداز کند تا توانایی خرید مسکن را داشته باشد، این امر فقط یک مفهوم دارد و آن اینکه اقتصاد ناسالم است.

});