کولر آبی

۰۸خرداد
سایبان برای کولرهای آبی و گازی چه مزایایی دارد؟

سایبان برای کولرهای آبی و گازی چه مزایایی دارد؟

یاز اکو - تابش مستقیم آفتاب، در ساعاتی از روز، بدنه فلزی کولر را به شدت داغ خواهد کرد و تبخیر آب رو بیشتر خواهد کرد.

});