کوچکی‌نژاد

۱۵بهمن
کوچکی‌نژاد: بودجه ۱۴۰۰ تورم سنگینی را به دنبال خواهد داشت
در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه؛

کوچکی‌نژاد: بودجه ۱۴۰۰ تورم سنگینی را به دنبال خواهد داشت

یاز اکو - یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که با این بودجه تورم سنگینی به ملت تحمیل می‌شود انتظار می‌رود که نمایندگان جلوی افزایش تورم را بگیرند نه این‌که گرانی بیشتری به مردم تحمیل کنند.

});