گلفرج

۰۲خرداد
درد دل اهالی روستای گلفرج جلفا؛

درد دل اهالی روستای گلفرج جلفا؛

یاز اکو - فقدان آب، اساسی‌ترین مشکل روستائیانی که در حاشیه رود پرآب ارس زندگی می‌کنند

});