گوشت وارداتی

۱۸بهمن
پول نبود، ۳۲۰ تن گوشت ۷ سال در گمرک ماند!

پول نبود، ۳۲۰ تن گوشت ۷ سال در گمرک ماند!

یاز اکو - معاون سازمان اموال تملیکی می‌گوید ۳۲۰ تن گوشتی که هفت سال پیش وارد گمرک شد مجوز سازمان دامپزشکی را برای ترخیص دریافت نکرد و باید منهدم یا به صورت مصرف ثانویه تعیین تکلیف می‌ شد اما به دلیل هزینه بالای سردخانه و عدم پرداخت بودجه دولتی برای تامین هزینه های شخصی وارد کننده، تحویل و تعیین تکلیف این محموله امکان پذیر نبوده است.

});