تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

گیربکس

۰۷اسفند
لبیک عملی به جهش تولید/ افزایش تولید گیربکس در شرکت چرخشگر به بیش از ۳۷۰۰ دستگاه

لبیک عملی به جهش تولید/ افزایش تولید گیربکس در شرکت چرخشگر به بیش از ۳۷۰۰ دستگاه

یاز اکو - روند صعودی شکست رکورد تولید که در ماهای اخیر شدت بیشتری گرفته همچنان در شرکت چرخشگر تبریز ادامه دارد.

});