غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با اکوایران با نگاهی آسیب شناسانه به لوایح بودجه سنواتی، به اثرات منفی وعده ها و قول های خارج از قواعد روسای جمهور در دوره های مختلف پرداخته است.