راه روستایی

۲۸اسفند
اختصاص ۱۰۰ ميليارد تومان به توسعه راه هاي روستايي آذربايجان شرقي

اختصاص ۱۰۰ ميليارد تومان به توسعه راه هاي روستايي آذربايجان شرقي

یاز اکو - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي از اختصاص 100 ميليارد تومان براي احداث و توسعه راه هاي روستايي استان خبر داد.

});