رایزن بازرگانی

۰۹اسفند
اعزام ۵ رایزن بازرگانی جدید تا پایان سال
معاون سازمان توسعه تجارت:

اعزام ۵ رایزن بازرگانی جدید تا پایان سال

یاز اکو - معاون سازمان توسعه تجارت با برشمردن سه مانع جدی در برابر اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای هدف از برنامه‌ریزی برای اعزام ۵ رایزن بازرگانی جدید تا پایان سال به کشورهای روسیه، عمان، آذربایجان، ارمنستان و چین خبر داد.

});