زینب پاشا

۱۱اردیبهشت
یکی از خیابان های معروف تبریز را زینب پاشا نامگذاری کنید

یکی از خیابان های معروف تبریز را زینب پاشا نامگذاری کنید

به نظر می رسد نامگذاری یکی از خیابانهای معروف تبریز به نام «زینب پاشا » امر بسیار مبارکی برای گرامیداشت یاد این شیر زن تبریزی باشد که امیدواریم از طرف مسئولین امر و شورای شهر تبریز ،مورد توجه جدی قرار گیرد.

});