شاخص بورس

۰۸خرداد
بازار بورس با روی خوش باز شد

بازار بورس با روی خوش باز شد

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان رسید.

۰۵خرداد
رشد چهار هزار واحدی شاخص بورس

رشد چهار هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۵۶۰ میلیارد تومان رسید.

۰۴خرداد
رشد هفت هزار واحدی شاخص بورس

رشد هفت هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۵۷۵ میلیارد تومان رسید.

۲۹اردیبهشت
افت سه هزار واحدی شاخص بورس

افت سه هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۴۵۵ میلیارد تومان رسید.

۲۸اردیبهشت
افت یک هزار واحدی شاخص بورس

افت یک هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

۲۷اردیبهشت
افت سه هزار واحدی شاخص بورس

افت سه هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۵۵۰ میلیارد تومان رسید.

۲۵اردیبهشت
رشد دو هزار واحدی شاخص بورس

رشد دو هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۶۰۵ میلیارد تومان رسید.

۲۲اردیبهشت
افزایش ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس

افزایش ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۹۳۰ میلیارد تومان رسید.

۲۱اردیبهشت
شاخص بورس افزایش یافت

شاخص بورس افزایش یافت

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۶۶۰ میلیارد تومان رسید.

۲۰اردیبهشت
شاخص بورس همچنان منفی

شاخص بورس همچنان منفی

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۵۳۵ میلیارد تومان رسید.

۱۳اردیبهشت
شاخص بورس همچنان در مسیر کاهشی

شاخص بورس همچنان در مسیر کاهشی

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۳۳۰ میلیارد تومان رسید.

۱۲اردیبهشت
افت هفت هزار واحدی شاخص بورس

افت هفت هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۴۱۵ میلیارد تومان رسید.

۰۸اردیبهشت
حقوقی ها ترمز خروج نقدینگی از بازار بورس را کشیدند

حقوقی ها ترمز خروج نقدینگی از بازار بورس را کشیدند

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۸۲۰میلیارد تومان رسید که نسبت به روز قبل کاهش محسوسی دارد.

۰۷اردیبهشت
رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص بورس

رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز قبل افزایش دارد.

۰۶اردیبهشت
کاهش قیمت ۲۳۲ نماد در بازار بورس

کاهش قیمت ۲۳۲ نماد در بازار بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۵۱۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز قبل افزایش نسبی دارد.

۰۵اردیبهشت
شاخص بورس شش هزار واحد کاهش یافت

شاخص بورس شش هزار واحد کاهش یافت

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۴۰۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به دو روز قبل افزایش یافته است.

۰۱اردیبهشت
بورس با شاخص منفی به اردیبهشت پا گذاشت

بورس با شاخص منفی به اردیبهشت پا گذاشت

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۳۷۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز قبل کاهش محسوسی دارد.

۳۰فروردین
شاخص بورس پنج هزار واحد کاهش یافت

شاخص بورس پنج هزار واحد کاهش یافت

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۵۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز قبل افزایش یافته است.

۲۹فروردین
شاخص بورس همچنان در حال کاهش است

شاخص بورس همچنان در حال کاهش است

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۲۶۵ میلیارد تومان رسید که کاهش محسوسی نسبت به روز قبل دارد.

۲۸فروردین
بازار بورس با افت پنج هزار واحدی باز شد

بازار بورس با افت پنج هزار واحدی باز شد

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۴۱۰ میلیارد تومان رسید که کاهش محسوسی نسبت به دو روز قبل دارد.

۲۴فروردین
رشد شاخص بورس بعد از چند روز نوسان منفی

رشد شاخص بورس بعد از چند روز نوسان منفی

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسید.

۲۲فروردین
کاهش یک درصدی قیمت ۴۰۳ نماد در بازار بورس

کاهش یک درصدی قیمت ۴۰۳ نماد در بازار بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به ۵۱۰ میلیارد تومان رسید.

۲۱فروردین
افت پنج هزار واحدی شاخص بورس در اولین روز هفته

افت پنج هزار واحدی شاخص بورس در اولین روز هفته

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به ۴۵۰ میلیارد تومان رسید.

۲۳اسفند
بازار بورس رنگ سبز به خود گرفت

بازار بورس رنگ سبز به خود گرفت

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به ۹۳۵ میلیارد تومان رسید.

۲۰اسفند
روند افزایشی شاخص بورس متوقف شد

روند افزایشی شاخص بورس متوقف شد

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به ۹۸۵ میلیارد تومان رسید.

});