• امروز : سه شنبه - ۱ فروردین - ۱۴۰۲
  • برابر با : Tuesday - 21 March - 2023

شاخص بورس

28اسفند
رشد ۳۱ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۳۱ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۹۸ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۴۲ هزار مورد رسید.

27اسفند
رشد ۶۲ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۶۲ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۵۴ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۶۷ هزار مورد رسید.

24اسفند
رشد ۲۹ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۲۹ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۴۷۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۴۷ هزار مورد رسید.

22اسفند
رشد سه هزار واحدی شاخص بورس 

رشد سه هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۴۴ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۰۵ هزار مورد رسید.

21اسفند
افت ۳۱ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۳۱ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۸۸ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۳۳ هزار مورد رسید.

20اسفند
رشد شش هزار واحدی شاخص بورس 

رشد شش هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۴۰۲ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۰۸ هزار مورد رسید.

16اسفند
رشد ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۷۵ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۰۸ هزار مورد رسید.

15اسفند
افت ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۵۱۰ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۶۷ هزار مورد رسید.

13اسفند
افت ۲۳ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۲۳ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۹۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۴۰ هزار مورد رسید.

10اسفند
افت شش هزار واحدی شاخص بورس 

افت شش هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۵۳۱ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۶۰ هزار مورد رسید.

07اسفند
رشد ۷۳ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۷۳ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۴۲۲ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۳۲۷ هزار مورد رسید.

06اسفند
رشد ۷۷ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۷۷ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۹۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۲۲ هزار مورد رسید.

03اسفند
افت حدود ۵ هزار واحدی شاخص بورس 

افت حدود ۵ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۲۶ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۷۱ هزار مورد رسید.

02اسفند
رشد ۶۳ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۶۳ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۷۹ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۳۲ هزار مورد رسید.

01اسفند
رشد ۴۷ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۴۷ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۶۱ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۴۷ هزار مورد رسید.

30بهمن
رشد شش هزار واحدی شاخص بورس 

رشد شش هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۱۳ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۲۴ هزار مورد رسید.

26بهمن
افت ۹ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۹ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۲۸ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۳۲ هزار مورد رسید.

25بهمن
افت پنج هزار واحدی شاخص بورس 

افت پنج هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۳۲ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۲۱ هزار مورد رسید.

25بهمن
قیمت ارزهای دیجیتال/ سرخ‌پوشی رمز ارزها پس از تحرک مثبت دیروز

قیمت ارزهای دیجیتال/ سرخ‌پوشی رمز ارزها پس از تحرک مثبت دیروز

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۲ هزار دلار معامله می شود.  

24بهمن
رشد پنج هزار واحدی شاخص بورس 

رشد پنج هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۵۸ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۴ هزار مورد رسید.

23بهمن
افت ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۸۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۴۰ هزار مورد رسید.

19بهمن
رشد چهار هزار واحدی شاخص بورس 

رشد چهار هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۴۷۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۴۳ هزار مورد رسید.

17بهمن
افت ۴ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۴ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۲۳ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۳ هزار مورد رسید.

16بهمن
افت ۷ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۷ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۲۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۵۲ هزار مورد رسید.

12بهمن
افت کمتر از ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

افت کمتر از ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۶۳ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۴۸ هزار مورد رسید.

ابر برچسب
});