• امروز : یکشنبه - ۱۳ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 4 December - 2022

شاخص بورس

12آذر
رشد ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

رشد ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۸۵ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۲۲ هزار مورد رسید.

09آذر
رشد چهار هزار واحدی شاخص بورس 

رشد چهار هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۶۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۰۳ هزار مورد رسید.

08آذر
«اتاق شکنجه» تعبیر عشقی از سازمان بورس
رییس سازمان بورس در جمع خبرنگاران:

«اتاق شکنجه» تعبیر عشقی از سازمان بورس

یازاکو- رییس سازمان بورس گفت: رفتن از سازمان برای همه مدیران شیرین و دلپذیر است و این اتاق مانند اتاق شکنجه می‌ماند خصوصا طی یکی دوسال اخیر.

08آذر
رشد حدود سه هزار واحدی شاخص بورس 

رشد حدود سه هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۴۰ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۲ هزار مورد رسید.

07آذر
رشد یک هزار واحدی شاخص بورس 

رشد یک هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۵۳ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۰۸ هزار مورد رسید.

06آذر
افت دو هزار واحدی شاخص بورس 

افت دو هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۸۰ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۵۰ هزار مورد رسید.

05آذر
رشد کمتر از ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

رشد کمتر از ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۸۵ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۵ هزار مورد رسید.

02آذر
رشد سه‌هزار واحدی شاخص بورس 

رشد سه‌هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۳۸ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۸۲ هزار مورد رسید.

01آذر
افت یک‌هزار واحدی شاخص بورس 

افت یک‌هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۲۰ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۷۵ هزار مورد رسید.

30آبان

رشد سه هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۴۰ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۷۰ هزار مورد رسید.

29آبان
رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۴۲ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۹ هزار مورد رسید.

28آبان
افت بیش از ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس 

افت بیش از ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۷۰ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۹ هزار مورد رسید.

25آبان
رشد کمتر از یک‌هزار واحدی شاخص بورس 

رشد کمتر از یک‌هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۴۴ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۰۱ هزار مورد رسید.

24آبان
رشد حدود سه هزار واحدی شاخص بورس

رشد حدود سه هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۴۱ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۱۹ هزار مورد رسید.

23آبان
افت شش هزار واحدی شاخص بورس 

افت شش هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۸۱ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۷ هزار مورد رسید.

22آبان
افت چهار هزار واحدی شاخص بورس 

افت چهار هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۶۴ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۸۱ هزار مورد رسید.

21آبان
رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۳۰ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۱۷ هزار مورد رسید.

18آبان
افت پنج‌هزار واحدی شاخص بورس 

افت پنج‌هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۹۳ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۳ هزار مورد رسید.

17آبان
رشد ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۵۹ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۶۹ هزار مورد رسید.

16آبان
رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۰۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۱۰ هزار مورد رسید.

15آبان
رشد شش هزار واحدی شاخص بورس

رشد شش هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۲۸ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۳۵ هزار مورد رسید.

14آبان
رشد ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۱۴ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۲۴ هزار مورد رسید.

11آبان
افت یک هزار و ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

افت یک هزار و ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۱۹ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۵۸ هزار مورد رسید.

10آبان
رشد بیش از ۹ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد بیش از ۹ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۶۵ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۱۹ هزار مورد رسید.

09آبان
رشد بیش از هفت هزار واحدی شاخص بورس 

رشد بیش از هفت هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۲۴ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۳ هزار مورد رسید.

ابر برچسب
});