• امروز : سه شنبه - ۱۱ مهر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Tuesday - 3 October - 2023

شاخص بورس

10مهر
رشد کمتر از ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

رشد کمتر از ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از 326 هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از 198 هزار مورد رسید.

09مهر
افت ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس

افت ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۴۵ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۸۷ هزار مورد رسید.

08مهر
افت بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ واحدی شاخص بورس 

افت بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۳۲ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۰۲ هزار مورد رسید.

05مهر
رشد یک هزار و ۶۰۰ واحدی شاخص بورس 

رشد یک هزار و ۶۰۰ واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۸۳ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۶۰ هزار مورد رسید.

04مهر
افت یک هزار واحدی شاخص بورس 

افت یک هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۶۲ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۷ هزار مورد رسید.

01مهر
افت ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

افت ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۵۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۹۹ هزار مورد رسید.

29شهریور
افت شش هزار واحدی شاخص بورس 

افت شش هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۳۸ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۸۲ هزار مورد رسید.

28شهریور
افت حدود دو هزار واحدی شاخص بورس 

افت حدود دو هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۹۵ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۶۴ هزار مورد رسید.

27شهریور
رشد کمتر از ۵۰۰ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد کمتر از ۵۰۰ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۶۱ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۶۹ هزار مورد رسید.

26شهریور
رشد ۹ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۹ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۸۱ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۵۰ هزار مورد رسید.

19شهریور
افت ۴ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۴ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۷۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۲۰ هزار مورد رسید.

18شهریور
افت ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۵۱۴ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۷۶ هزار مورد رسید.

13شهریور
رشد ۱۴ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۱۴ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۴۰ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۲۳ هزار مورد رسید.

12شهریور
رشد ۶ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۶ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۳۱ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۳۷ هزار مورد رسید.

07شهریور
رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۲۷ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۱۹ هزار مورد رسید.

06شهریور
رشد ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۲۱ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۳۰ هزار مورد رسید.

05شهریور
رشد ۵۶ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۵۶ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۴۱۰ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۷۶ هزار مورد رسید.

04شهریور
رشد ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۵۹ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۰۵ هزار مورد رسید.

01شهریور
رشد یک‌ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد یک‌ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۹۲ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۲۰ هزار مورد رسید.

31مرداد
افت ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۷۲ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۳۲۰ هزار مورد رسید.

29مرداد
افت سه هزار واحدی شاخص بورس 

افت سه هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۱۴ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۷۵ هزار مورد رسید.

28مرداد
افت ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۳۲۱ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۲۵۸ هزار مورد رسید.

25مرداد
افت کمتر از ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

افت کمتر از ۵۰۰ واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۱۲۰ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۱۷۹ هزار مورد رسید.

24مرداد
افت ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- تعداد معاملات بورس در مجموع به بیش از ۲۹۲ هزار و تعداد معاملات بازار فرابورس به بیش از ۴۹۶ هزار مورد رسید.

23مرداد
دلار در کانال ۴۹ هزار تومانی 

دلار در کانال ۴۹ هزار تومانی 

یاز اکو- قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی در این لحظه ۴۹ هزار و ۳۲۵ تومان اعلام شد.

ابر برچسب
});