• امروز : سه شنبه - ۳ خرداد - ۱۴۰۱
  • برابر با : Tuesday - 24 May - 2022

شاخص بورس

03خرداد
افت یک هزار واحدی شاخص بورس 

افت یک هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.

02خرداد
افت یک هزار واحدی شاخص بورس 

افت یک هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۹۵۰ میلیارد تومان رسید.

01خرداد
رشد دو هزار واحدی شاخص بورس 

رشد دو هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۹۵۰ میلیارد تومان رسید.

31اردیبهشت
افت ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسید.

28اردیبهشت
افت چهار هزار واحدی شاخص بورس 

افت چهار هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

27اردیبهشت
رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس

رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان رسید.

26اردیبهشت
رشد شش هزار واحدی شاخص بورس 

رشد شش هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

25اردیبهشت
افت سه هزار واحدی شاخص بورس 

افت سه هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به سه هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسید.

24اردیبهشت
رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید.

21اردیبهشت
رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید.

20اردیبهشت
افت دو هزار واحدی شاخص بورس 

افت دو هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

19اردیبهشت
افت سه هزار واحدی شاخص بورس

افت سه هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

18اردیبهشت
رشد شش هزار واحدی شاخص بورس 

رشد شش هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

17اردیبهشت
رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

12اردیبهشت
رشد ۲۰۰ واحدی شاخص بورس 

رشد ۲۰۰ واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۷۶۰میلیارد تومان رسید.

11اردیبهشت
رشد سه هزار واحدی شاخص بورس 

رشد سه هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به دو هزار میلیارد تومان رسید.

10اردیبهشت
رشد کمتر از یک هزار واحدی شاخص بورس 

رشد کمتر از یک هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسید.

06اردیبهشت
رشد دو هزار واحدی شاخص بورس 

رشد دو هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار میلیارد تومان رسید.

05اردیبهشت
افت دو هزار واحدی شاخص بورس 

افت دو هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

28فروردین
افت کمتر از یک هزار واحدی شاخص بورس

افت کمتر از یک هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

27فروردین
رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس 

رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

24فروردین
رشد یک هزار واحدی شاخص بورس 

رشد یک هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسید.

23فروردین
افت ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس 

افت ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس 

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان رسید.

22فروردین
رشد دو هزار واحدی شاخص بورس

رشد دو هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسید.

21فروردین
رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس

رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

ابر برچسب
});