شناسنامه

۲۲اردیبهشت
صدور شناسنامه به فرزندان با مادر ایرانی در آذربایجان‌شرقی آغاز شد

صدور شناسنامه به فرزندان با مادر ایرانی در آذربایجان‌شرقی آغاز شد

یاز اکو - صدور شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در مراسمی با حضور استاندار آذربایجان شرقی آغاز شد.

});