تاریخ : یکشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 20 June , 2021

شنب غازان

۱۵بهمن
پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه ساماندهی گلزار شهداء شنب غازان توسط شهرداری منطقه پنج تبریز

پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه ساماندهی گلزار شهداء شنب غازان توسط شهرداری منطقه پنج تبریز

یاز اکو - با اتمام دیوارچینی بزودی نازک کاری پروژه ساماندهی گلزار شهدای محله شنب غازان شروع می شود.

});