شهرک ارم

۲۵فروردین
۵۰۰ اصله درخت در روز روشن قلع و قمع شد
تاخت و تاز زمین خواران در شهرک ارم تبریز؛

۵۰۰ اصله درخت در روز روشن قلع و قمع شد

یاز اکو - بر اساس گزارشات شهروندان ساکن شهرک ارم، زمین خواران به دور از چشم نهادهای قانونی به جان اراضی بایر و بلاصاحب این بخش از کلانشهر تبریز افتاده‌اند.

});