تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

شورا

۰۹اردیبهشت
اصلاح قانون شوراها، لازمه توسعه شهری
یادداشت روز: دکتر محمدباقر بهشتی

اصلاح قانون شوراها، لازمه توسعه شهری

یاز اکو - در حال حاضر، با وجود گذشت ٢٣ سال از تاریخ استقرار شوراها، اختیار شورای شهر محدود به اختیارات مالی و بودجه و برنامه ریزی و جلب مشارکت مردم می باشد. در زمینه اختیارات مالی هم فقط تصویب عوارض محلی به شورا سپرده شده است که نمایندگان مجلس هم بر آن شده اند آن را هم حذف کنند!!

});