تاریخ : چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 16 June , 2021

صادرات سیب

۰۴بهمن
سیب مراغه در تنگنای صادرات

سیب مراغه در تنگنای صادرات

هموار شدن مسیر برای صادرات سیب مراغه به خارج از کشور ضروری است.

});