علی اصغر بیات

۰۲اردیبهشت
تغییرات مهم در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه!

تغییرات مهم در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه!

یاز اکو - امیدواری است پرداخت حقوق اردیبهشت ماه اشتباهات قبلی درخصوص احکام حقوق بازنشستگان حل شود.

۲۷بهمن
آخرین وضعیت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰

آخرین وضعیت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰

یاز اکو - رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره آخرین وضعیت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰، توضیحاتی داد.

});