علی امیری راد

۱۹اسفند
۱۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به عشایر خدا آفرین پرداخت شد

۱۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به عشایر خدا آفرین پرداخت شد

یاز اکو - فرماندار خداآفرین با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد جمعیت خداآفرین را عشایر تشکیل می‌دهند گفت: همزمان با تامین و توزیع نهاده‌های دامی و اقلام معیشتی، ۱۵میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به عشایر شهرستان پرداخت شده است.

});