• امروز : یکشنبه - ۳ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Sunday - 23 June - 2024

علی حامد ایمان

06فروردین
گفتگوی تمدن ها و یا گفتگوی تخم مرغی!

گفتگوی تمدن ها و یا گفتگوی تخم مرغی!

یازاکو - بسیاری از فعالین حرکت ملی آذربایجان به درستی درخصوص این موضوع اعلام موضع نموده و آن را تقبیه کرده اند. ولی بنظرم نگاه آنها به موضوع کمی تقلیل گرایانه است. این نگاه که ایرانشهری ها حتی دو تا تخم مرغ را هم نتوانستند تحمل کرده و برعلیه آن شوریده اند، براین اساس نیست که آنها حتی تحمل دو تا تخم مرغ را هم ندارند بلکه براین مبنا است که آنها بحدی جریان ما را محاصره کرده و در محدوده نگه داشته اند که حتی در کوچکترین و غیرمصداق ترین موضوع نیز می توانند براحتی ورود کرده و به زعم خود موفقیت کسب کنند.

ابر برچسب
});