تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

علی دهقان کیا

۲۱فروردین
آخرین خبر از افزایش سال ۱۴۰۰ و اجرای مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

آخرین خبر از افزایش سال ۱۴۰۰ و اجرای مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

یاز اکو - رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران گفت: در اولین جلسه کانون عالی کارگران بازنشسته، بنده از کانون بازنشستگان تهران و آقای حسن صادقی از اتحادیه پیشکسوتان که در سال ۱۴۰۰ با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد بر رفع تبعیض بین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با کشوری ها و لشکری ها تاکید شد.

});