علی رخ افروز

۰۲اردیبهشت
اجرای طرح پایلوت “سایه‌بان باغی” برای خشکسالی پیش رو در آذربایجان شرقی
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

اجرای طرح پایلوت “سایه‌بان باغی” برای خشکسالی پیش رو در آذربایجان شرقی

یاز اکو - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از اجرای طرح پایلوت سایه‌بان باغی (پوشش باغی) برای خشکسالی پیش رو در استان خبر داد.

۲۴اسفند
باغداران از نهال‌های شناسه‌دار استفاده کنند

باغداران از نهال‌های شناسه‌دار استفاده کنند

یاز اکو - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی به باغداران توصیه کرد: برای بهره‌وری بیشتر از نهال‌های دارای شناسه یا برچسب‌دار که اصالت آن مشخص باشد استفاده کنند.

});