عید

۲۴اسفند
قیمت میوه شب عید اعلام شد

قیمت میوه شب عید اعلام شد

یاز اکو- دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صتعت، معدن و تجارت (صمت) قیمت حدودی پرتقال و سیب تنظیم بازاری را ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان و ۸۹۰۰ تومان اعلام کرد.

});