فرمانداری

۰۸فروردین
بازدید فرماندار تبریز از مراکز عرضه و توزیع مرغ در سطح شهر

بازدید فرماندار تبریز از مراکز عرضه و توزیع مرغ در سطح شهر

یاز اکو- فرماندار تبریز به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از تعدادی از مراکز عرضه و توزیع مرغ در سطح شهر تبریز بازدید کرد.

});