• امروز : شنبه - ۲ بهمن - ۱۴۰۰
  • برابر با : Saturday - 22 January - 2022

قیمت بیت کوین

02بهمن
قیمت ارز دیجیتال/ سقوط بیت کوین به کانال ۳۶ هزار دلاری

قیمت ارز دیجیتال/ سقوط بیت کوین به کانال ۳۶ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت بیش از هفت درصدی در این لحظه به قیمت ۳۶ هزار دلار معامله می شود.  

28دی
قیمت ارز دیجیتال/ افت قیمت بیت کوین

قیمت ارز دیجیتال/ افت قیمت بیت کوین

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۲ هزار دلار معامله می شود.  

26دی
قیمت ارز دیجیتال/ رشد ضعیف بیت کوین

قیمت ارز دیجیتال/ رشد ضعیف بیت کوین

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۳ هزار دلار معامله می شود.

25دی
قیمت ارز دیجیتال/ بازار ارز مثبت اما ناآرام

قیمت ارز دیجیتال/ بازار ارز مثبت اما ناآرام

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۴۲ هزار دلار معامله می شود.  

23دی
قیمت ارز دیجیتال/ بازار امروز هم صعودی شد

قیمت ارز دیجیتال/ بازار امروز هم صعودی شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۳ هزار دلار معامله می شود.

22دی
قیمت ارز دیجیتال/ بازار سبز رنگ شد

قیمت ارز دیجیتال/ بازار سبز رنگ شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۲ هزار دلار معامله می شود.  

21دی
قیمت ارز دیجیتال/ بازار در شکننده ترین حالت 

قیمت ارز دیجیتال/ بازار در شکننده ترین حالت 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۲ هزار دلار معامله می شود.  

20دی

قیمت ارز دیجیتال/ بازار همچنان تب‌دار و بیمار

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رصد کمتر از نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۱ هزار دلار معامله می شود.  

19دی
قیمت ارز دیجیتال/ اتریوم در آستانه ورود به کانال دو هزار دلاری

قیمت ارز دیجیتال/ اتریوم در آستانه ورود به کانال دو هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت کمتر از نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۱ هزار دلار معامله می شود.  

16دی
قیمت ارز دیجیتال/ روز سیاه ارزهای دیجیتال

قیمت ارز دیجیتال/ روز سیاه ارزهای دیجیتال

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت ۷ درصدی در این لحظه به قیمت ۴۳ هزار دلار معامله می شود.  

14دی
قیمت ارز دیجیتال/ بازار ارز دوباره سرخ‌پوش شد

قیمت ارز دیجیتال/ بازار ارز دوباره سرخ‌پوش شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت دو درصدی در این لحظه به قیمت ۴۶ هزار دلار معامله می شود.  

13دی
قیمت ارز دیجیتال/ اتریوم امروز سبز شد

قیمت ارز دیجیتال/ اتریوم امروز سبز شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۶ هزار دلار معامله می شود.  

12دی
قیمت ارز دیجیتال/ تحرک مثبت اما ضعیف بازار

قیمت ارز دیجیتال/ تحرک مثبت اما ضعیف بازار

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک درصدی در این لحظه به قیمت ۴۷ هزار دلار معامله می شود.  

11دی
قیمت ارز دیجیتال/ بیت کوین همچنان در مسیر سراشیبی

قیمت ارز دیجیتال/ بیت کوین همچنان در مسیر سراشیبی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۷ هزار دلار معامله می شود.  

09دی
قیمت ارز دیجیتال/ تداوم روزهای سیاه بازار ارز

قیمت ارز دیجیتال/ تداوم روزهای سیاه بازار ارز

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۷ هزار دلار معامله می شود.  

08دی
قیمت ارز دیجیتال/ کاهش قیمت بیت کوین و اتریوم

قیمت ارز دیجیتال/ کاهش قیمت بیت کوین و اتریوم

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۸ هزار دلار معامله می شود.  

06دی
قیمت ارز دیجیتال/ بیت کوین سبز شد

قیمت ارز دیجیتال/ بیت کوین سبز شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد دو درصدی در این لحظه به قیمت ۵۰ هزار دلار معامله می شود.  

05دی
قیمت ارز دیجیتال/ سقوط بیت کوین از کانال ۵۰ هزار دلاری

قیمت ارز دیجیتال/ سقوط بیت کوین از کانال ۵۰ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت دو درصدی در این لحظه به قیمت ۴۹ هزار دلار معامله می شود.  

04دی
قیمت ارز دیجیتال/ بازار سرخ‌پوش شد

قیمت ارز دیجیتال/ بازار سرخ‌پوش شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۵۰ هزار دلار معامله می شود.  

02دی
قیمت ارز دیجیتال/ بیت کوین دوباره منفی شد

قیمت ارز دیجیتال/ بیت کوین دوباره منفی شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۸ هزار دلار معامله می شود.  

01دی
قیمت ارز دیجیتال/ بازار مثبت اما ضعیف 

قیمت ارز دیجیتال/ بازار مثبت اما ضعیف 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۹ هزار دلار معامله می شود.  

30آذر
قیمت ارز دیجیتال/ چراغ بیت کوین سبز شد

قیمت ارز دیجیتال/ چراغ بیت کوین سبز شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد چهار و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۸ هزار دلار معامله می شود.  

28آذر
قیمت ارز دیجیتال/ آرامش نسبی بازار ارز دیجیتال

قیمت ارز دیجیتال/ آرامش نسبی بازار ارز دیجیتال

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۷ هزار دلار معامله می شود.  

27آذر
قیمت ارز دیجیتال/ آغاز هفته سرخ ارزهای دیجیتال

قیمت ارز دیجیتال/ آغاز هفته سرخ ارزهای دیجیتال

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۴۶ هزار دلار معامله می شود.  

25آذر
قیمت ارز دیجیتال/ بازگشت اتریوم به کانال چهار هزار تومانی

قیمت ارز دیجیتال/ بازگشت اتریوم به کانال چهار هزار تومانی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک درصدی در این لحظه به قیمت ۴۸ هزار دلار معامله می شود.  

ابر برچسب
});