• امروز : شنبه - ۱۱ تیر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Saturday - 2 July - 2022

قیمت بیت کوین

08تیر
قیمت ارزهای دیجیتال/ تثبیت بیت کوین در کانال ۲۰ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ تثبیت بیت کوین در کانال ۲۰ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۰ هزار دلار معامله می شود.  

07تیر
قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط بیت کوین به کانال ۲۰ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط بیت کوین به کانال ۲۰ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۰ هزار دلار معامله می شود.  

06تیر
قیمت ارزهای دیجیتال/ پای بیت کوین دوباره لرزید

قیمت ارزهای دیجیتال/ پای بیت کوین دوباره لرزید

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۲۱ هزار دلار معامله می شود.  

05تیر
قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار کم تحرک شروع شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار کم تحرک شروع شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۲۱ هزار دلار معامله می شود.  

04تیر
قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک ضعیف بیت کوین

قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک ضعیف بیت کوین

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۱ هزار دلار معامله می شود.  

02تیر
قیمت ارزهای دیجیتال/ قیمت بیت کوین و اتریوم دوباره پایین کشید

قیمت ارزهای دیجیتال/ قیمت بیت کوین و اتریوم دوباره پایین کشید

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۲٠ هزار دلار معامله می شود.  

01تیر
قیمت ارزهای دیجیتال/ مقاومت بازار در برابر موج منفی

قیمت ارزهای دیجیتال/ مقاومت بازار در برابر موج منفی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲٠ هزار دلار معامله می شود.  

31خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ رنگ بازار سبز شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ رنگ بازار سبز شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود سه درصدی در این لحظه به قیمت ۲٠ هزار دلار معامله می شود.  

30خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۱۸ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۱۸ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود هشت درصدی در این لحظه به قیمت ۲۹ هزار دلار معامله می شود.  

29خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط عجیب بیت کوین تا کانال ۱۷ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط عجیب بیت کوین تا کانال ۱۷ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود ۱٠ درصدی در این لحظه به قیمت ۱۸ هزار دلار معامله می شود.  

28خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار رمز ارزها در ورطه سقوط

قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار رمز ارزها در ورطه سقوط

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۰ هزار دلار معامله می شود.  

26خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین به کانال ۲۲ هزار دلاری بازگشت

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین به کانال ۲۲ هزار دلاری بازگشت

یازاکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود دو درصدی در این لحظه به قیمت ۲۲ هزار دلار معامله می شود.  

24خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ کاهش بی سابقه بیت کوین تا کانال ۲۱ هزار دلاری 

قیمت ارزهای دیجیتال/ کاهش بی سابقه بیت کوین تا کانال ۲۱ هزار دلاری 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود ۱۸ درصدی در این لحظه به قیمت ۲۱ هزار دلار معامله می شود.  

23خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط آزاد بیت کوین به کانال ۲۵ هزار دلاری 

قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط آزاد بیت کوین به کانال ۲۵ هزار دلاری 

یازاکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود ۹ درصدی در این لحظه به قیمت ۲۵ هزار دلار معامله می شود.  

22خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۲۸ هزار دلاری افتاد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۲۸ هزار دلاری افتاد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود سه درصدی در این لحظه به قیمت ۲۸ هزار دلار معامله می شود.  

21خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط مجدد بیت کوین به کانال ۲۹ هزار دلاری 

قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط مجدد بیت کوین به کانال ۲۹ هزار دلاری 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۹ هزار دلار معامله می شود.  

19خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار کم‌رمق و بی ‌جان

قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار کم‌رمق و بی ‌جان

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۳۰ هزار دلار معامله می شود.  

18خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار سبز رنگ شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار سبز رنگ شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۳۰ هزار دلار معامله می شود.  

17خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار دوباره در هم شکست مچ

قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار دوباره در هم شکست مچ

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود پنج و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۹ هزار دلار معامله می شود.  

16خرداد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار جان تازه گرفت

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود چهار درصدی در این لحظه به قیمت ۳۰ هزار دلار معامله می شود.  

12خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار ارزهای دیجیتال سرخ پوش شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار ارزهای دیجیتال سرخ پوش شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود شش درصدی در این لحظه به قیمت ۲۹ هزار دلار معامله می شود.  

11خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ مقاومت بیت کوین در برابر نوسان

قیمت ارزهای دیجیتال/ مقاومت بیت کوین در برابر نوسان

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۳۱ هزار دلار معامله می شود.  

09خرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ سبزپوشی ارزهای دیجیتال بعد از مدت ها سرخی

قیمت ارزهای دیجیتال/ سبزپوشی ارزهای دیجیتال بعد از مدت ها سرخی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود چهار و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۳۰ هزار دلار معامله می شود.  

08خرداد
قیمت ارز دیجیتال/ بیت کوین بالاخره آرام گرفت

قیمت ارز دیجیتال/ بیت کوین بالاخره آرام گرفت

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۸ هزار دلار معامله می شود.  

07خرداد
قیمت ارز دیجیتال/ سقوط بیت کوین به کانال ۲۸ هزار دلاری

قیمت ارز دیجیتال/ سقوط بیت کوین به کانال ۲۸ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۸ هزار دلار معامله می شود.  

ابر برچسب
});