• امروز : جمعه - ۷ مهر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Friday - 29 September - 2023

قیمت بیت کوین

06مهر
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین همچنان در کسالت

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین همچنان در کسالت

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از  رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

04مهر
قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک مثبت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک مثبت ارزهای دیجیتال

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

03مهر
قیمت ارزهای دیجیتال/  تحرک منفی رمز ارزها

قیمت ارزهای دیجیتال/  تحرک منفی رمز ارزها

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت 26 هزار دلار معامله می شود.  

01مهر
قیمت ارزهای دیجیتال/ عقب‌گرد بیت‌کوین به کانال ۲۶ هزار دلاری 

قیمت ارزهای دیجیتال/ عقب‌گرد بیت‌کوین به کانال ۲۶ هزار دلاری 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

30شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ قبای سرخ بر تن ارزهای دیجیتال 

قیمت ارزهای دیجیتال/ قبای سرخ بر تن ارزهای دیجیتال 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۷ هزار دلار معامله می شود.  

29شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ ورود بیت‌کوین به کانال ۲۷ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ ورود بیت‌کوین به کانال ۲۷ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۷ هزار دلار معامله می شود.  

28شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ عدم تمایل رمز ارزها به تحرک

قیمت ارزهای دیجیتال/ عدم تمایل رمز ارزها به تحرک

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

27شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در خواب ناز

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در خواب ناز

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود. 

26شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین ۲۶ هزار دلاری شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین ۲۶ هزار دلاری شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

19شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/  رمز ارزها در سکون

قیمت ارزهای دیجیتال/  رمز ارزها در سکون

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۵ هزار دلار معامله می شود.  

18شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/  تحرک منفی بیت‌کوین

قیمت ارزهای دیجیتال/  تحرک منفی بیت‌کوین

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۵ هزار دلار معامله می شود.  

13شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/  تحرک ضعیف ارزهای دیجیتال 

قیمت ارزهای دیجیتال/  تحرک ضعیف ارزهای دیجیتال 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۵ هزار دلار معامله می شود.  

12شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/  بیت‌کوین در سکون

قیمت ارزهای دیجیتال/  بیت‌کوین در سکون

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۵ هزار دلار معامله می شود.  

09شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/  رمز ارزها تنها یک روز سبز ماندند

قیمت ارزهای دیجیتال/  رمز ارزها تنها یک روز سبز ماندند

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت دو درصدی در این لحظه به قیمت ۲۷ هزار دلار معامله می شود.  

08شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ جهش بیت‌کوین به کانال ۲۹ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ جهش بیت‌کوین به کانال ۲۹ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد پنج درصدی در این لحظه به قیمت ۲۷ هزار دلار معامله می شود.  

07شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک سبز رمز ارزها

قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک سبز رمز ارزها

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۵ هزار دلار معامله می شود.  

06شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین ۲۵ هزار دلاری شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین ۲۵ هزار دلاری شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۵ هزار دلار معامله می شود.  

05شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین در کسالت تابستانی

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین در کسالت تابستانی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

04شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ بازگشت سریع رمز ارزها به حالت کما

قیمت ارزهای دیجیتال/ بازگشت سریع رمز ارزها به حالت کما

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

02شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک رمز ارزها پس از خواب چند ماهه

قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک رمز ارزها پس از خواب چند ماهه

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

01شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها زیر قبای سرخ

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها زیر قبای سرخ

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

31مرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین در رکود چند ماهه

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین در رکود چند ماهه

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

29مرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۲۶ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۲۶ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۶ هزار دلار معامله می شود.  

28مرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط کم‌سابقه بیت کوین به کانال ۲۵ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط کم‌سابقه بیت کوین به کانال ۲۵ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت یک درصدی در این لحظه به قیمت ۲۵ هزار دلار معامله می شود.  

24مرداد
قیمت ارزهای دیجیتال/ خواب سنگین چند هفته ای بیت کوین

قیمت ارزهای دیجیتال/ خواب سنگین چند هفته ای بیت کوین

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۹ هزار دلار معامله می شود.  

ابر برچسب
});