• امروز : سه شنبه - ۸ فروردین - ۱۴۰۲
  • برابر با : Tuesday - 28 March - 2023

قیمت بیت کوین

07فروردین
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین سبز، اتریوم سرخ

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین سبز، اتریوم سرخ

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۲۷ هزار دلار معامله می شود.  

06فروردین
قیمت ارزهای دیجیتال/ تثبیت بیت کوین در کانال ۲۷ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ تثبیت بیت کوین در کانال ۲۷ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۷ هزار دلار معامله می شود.  

28اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار سرخ‌پوش شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بازار سرخ‌پوش شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۷ هزار دلار معامله می شود.  

27اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین ۲۷ هزار دلاری شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین ۲۷ هزار دلاری شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود پنج و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۷ هزار دلار معامله می شود.  

25اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها سرخ‌پوش شدند 

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها سرخ‌پوش شدند 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۴ هزار دلار معامله می شود.  

24اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در رکود نسبی

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در رکود نسبی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۴ هزار دلار معامله می شود.  

22اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ اوج‌گیری بیت‌کوین و اتریوم 

قیمت ارزهای دیجیتال/ اوج‌گیری بیت‌کوین و اتریوم 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود ۹ درصدی در این لحظه به قیمت ۲۲ هزار دلار معامله می شود.  

20اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ خروج بیت کوین از کانال یک میلیارد تومانی

قیمت ارزهای دیجیتال/ خروج بیت کوین از کانال یک میلیارد تومانی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود سه و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۰ هزار دلار معامله می شود.  

16اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در آرامش

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در آرامش

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۲ هزار دلار معامله می شود.  

15اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک منفی و ضعیف بیت کوین

قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک منفی و ضعیف بیت کوین

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۲ هزار دلار معامله می شود.  

14اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در کما

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در کما

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۲ هزار دلار معامله می شود.  

13اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین به کانال ۲۲ هزار دلاری عقب‌نشینی کرد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین به کانال ۲۲ هزار دلاری عقب‌نشینی کرد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۲ هزار دلار معامله می شود.  

11اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین همچنان در کانال ۲۳ هزار دلاری 

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین همچنان در کانال ۲۳ هزار دلاری 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۳ هزار دلار معامله می شود.  

10اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در سکون نسبی

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در سکون نسبی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۳ هزار دلار معامله می شود.  

08اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ نمای رمز ارزها سبز شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ نمای رمز ارزها سبز شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۳ هزار دلار معامله می شود.  

07اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ تثبیت بیت کوین در کانال ۲۳ هزار دلاری 

قیمت ارزهای دیجیتال/ تثبیت بیت کوین در کانال ۲۳ هزار دلاری 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۳ هزار دلار معامله می شود.  

06اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین به کانال ۲۳ هزار دلاری برگشت

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین به کانال ۲۳ هزار دلاری برگشت

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود سه و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۳ هزار دلار معامله می شود.  

04اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در سکون نسبی

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در سکون نسبی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود دو درصدی در این لحظه به قیمت ۲۴ هزار دلار معامله می شود.  

03اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ عقب‌نشینی بیت کوین به کانال ۲۴ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ عقب‌نشینی بیت کوین به کانال ۲۴ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود سه درصدی در این لحظه به قیمت ۲۴ هزار دلار معامله می شود.  

02اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین ۲۵ هزار دلار شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین ۲۵ هزار دلار شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود سه درصدی در این لحظه به قیمت ۲۵ هزار دلار معامله می شود.  

01اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در آرامش

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در آرامش

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۲۴ هزار دلار معامله می شود.  

30بهمن
قیمت ارزهای دیجیتال/ ابقای بیت کوین در کانال ۲۴ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ ابقای بیت کوین در کانال ۲۴ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۴ هزار دلار معامله می شود.  

27بهمن
قیمت ارزهای دیجیتال/ اوج‌گیری رمز ارزها پس از یک خواب طولانی 

قیمت ارزهای دیجیتال/ اوج‌گیری رمز ارزها پس از یک خواب طولانی 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود یازده درصدی در این لحظه به قیمت ۲۴ هزار دلار معامله می شود.  

26بهمن
قیمت ارزهای دیجیتال/ خیز اتریوم به کانال ۷۲ میلیون تومانی

قیمت ارزهای دیجیتال/ خیز اتریوم به کانال ۷۲ میلیون تومانی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود دو درصدی در این لحظه به قیمت ۳۱ هزار دلار معامله می شود.  

24بهمن
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین سبز، اتریوم سرخ

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین سبز، اتریوم سرخ

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۱ هزار دلار معامله می شود.  

ابر برچسب
});