• امروز : شنبه - ۲۳ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 13 July - 2024

قیمت بیت کوین

20تیر
ارزهای دیجیتال/ بیت کوین ۵۹ هزار دلاری شد

ارزهای دیجیتال/ بیت کوین ۵۹ هزار دلاری شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد سه درصدی در این لحظه به قیمت ۵۹ هزار دلار معامله می شود.

18تیر
ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۵۷ هزار دلاری 

ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۵۷ هزار دلاری 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۵۷ هزار دلار معامله می شود.

16تیر
ارزهای دیجیتال/ تداوم عقب‌نشینی بیت کوین تا کانال ۵۶ هزار دلاری 

ارزهای دیجیتال/ تداوم عقب‌نشینی بیت کوین تا کانال ۵۶ هزار دلاری 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد چهار درصدی در این لحظه به قیمت ۵۶ هزار دلار معامله می شود.

14تیر
ارزهای دیجیتال/ سقوط بیت کوین به کانال ۵۸ هزار دلاری 

ارزهای دیجیتال/ سقوط بیت کوین به کانال ۵۸ هزار دلاری 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت چهار  درصدی در این لحظه به قیمت ۵۸ هزار دلار معامله می شود.

13تیر
ارزهای دیجیتال/ بیت کوین ۶۰ هزار دلاری شد

ارزهای دیجیتال/ بیت کوین ۶۰ هزار دلاری شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت سه درصدی در این لحظه به قیمت ۶۰ هزار دلار معامله می شود.

12تیر
ارزهای دیجیتال/ بازار سرخ‌پوش شد

ارزهای دیجیتال/ بازار سرخ‌پوش شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت یک درصدی در این لحظه به قیمت ۶۲ هزار دلار معامله می شود.

11تیر
ارزهای دیجیتال/ بیت کوین ۶۲ هزار دلاری شد

ارزهای دیجیتال/ بیت کوین ۶۲ هزار دلاری شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۲ هزار دلار معامله می شود.

10تیر
ارزهای دیجیتال/ تحرک ضعیف رمز ارزها 

ارزهای دیجیتال/ تحرک ضعیف رمز ارزها 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۱ هزار دلار معامله می شود.

07تیر
ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین به کانال ۶۰ هزار دلاری رسید 

ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین به کانال ۶۰ هزار دلاری رسید 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت دو درصدی در این لحظه به قیمت ۶۰ هزار دلار معامله می شود.

06تیر
ارزهای دیجیتال/ سقوط بیت‌کوین به کانال ۶۱ هزار دلاری

ارزهای دیجیتال/ سقوط بیت‌کوین به کانال ۶۱ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد دو درصدی در این لحظه به قیمت ۶۱ هزار دلار معامله می شود.

03تیر
ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین آرام گرفت 

ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین آرام گرفت 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۴ هزار دلار معامله می شود.

02تیر
ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین ۶۴ هزار دلار 

ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین ۶۴ هزار دلار 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۴ هزار دلار معامله می شود.

31خرداد
ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در کما 

ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در کما 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۵ هزار دلار معامله می شود.

30خرداد
ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین آرام و کم تحرک

ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین آرام و کم تحرک

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۵ هزار دلار معامله می شود.

29خرداد
ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین وارد کانال ۶۵ هزار دلاری شد

ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین وارد کانال ۶۵ هزار دلاری شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت یک درصدی در این لحظه به قیمت ۶۵ هزار دلار معامله می شود.

24خرداد
ارزهای دیجیتال/ حاکمیت آرامش بر بازار ارز

ارزهای دیجیتال/ حاکمیت آرامش بر بازار ارز

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۷ هزار دلار معامله می شود

23خرداد
ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها کم‌تحرک

ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها کم‌تحرک

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۷ هزار دلار معامله می شود.

22خرداد
ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین در کانال ۶۷ هزار دلاری

ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین در کانال ۶۷ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۷ هزار دلار معامله می شود.

21خرداد
ارزهای دیجیتال/  بیت‌کوین در آرامش 

ارزهای دیجیتال/  بیت‌کوین در آرامش 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۹ هزار دلار معامله می شود.

20خرداد
ارزهای دیجیتال/  بیت‌کوین در کانال ۶۹ هزار دلاری 

ارزهای دیجیتال/  بیت‌کوین در کانال ۶۹ هزار دلاری 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۹ هزار دلار معامله می شود.

12خرداد
ارزهای دیجیتال/  رمز ارزها در سکون

ارزهای دیجیتال/  رمز ارزها در سکون

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۷ هزار دلار معامله می شود.

10خرداد
ارزهای دیجیتال/  بیت‌کوین در کانال ۶۷ هزار دلاری 

ارزهای دیجیتال/  بیت‌کوین در کانال ۶۷ هزار دلاری 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۷ هزار دلار معامله می شود.

05خرداد
ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین در کانال ۶۸ هزار دلاری

ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین در کانال ۶۸ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۸ هزار دلار معامله می شود. 

31اردیبهشت
ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین منفی شد

ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین منفی شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۷ هزار دلار معامله می شود. 

29اردیبهشت
ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در آرامش نسبی

ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در آرامش نسبی

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۶۶ هزار دلار معامله می شود. 

ابر برچسب
});