• امروز : یکشنبه - ۱۳ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 4 December - 2022

قیمت بیت کوین

12آذر
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین دوباره به کانال ۱۶ هزار دلاری سقوط کرد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین دوباره به کانال ۱۶ هزار دلاری سقوط کرد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

09آذر
قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک ضعیف اما مثبت رمز ارزها

قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک ضعیف اما مثبت رمز ارزها

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

08آذر
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین امروز مثبت شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین امروز مثبت شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود دو درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

07آذر
قیمت ارزهای دیجیتال/ ارزهای دیجیتال منفی شدند

قیمت ارزهای دیجیتال/ ارزهای دیجیتال منفی شدند

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

06آذر
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها آرام گرفتند

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها آرام گرفتند

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

02آذر

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین به کانال ۱۶ هزار دلاری بازگشت 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود چهار و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

01آذر

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین در کانال ۱۵ هزار دلاری گیر افتاد  

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود دو درصدی در این لحظه به قیمت ۱۵ هزار دلار معامله می شود.  

30آبان

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌کوین دوباره نزولی شد  

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود سه درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

29آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ حرکت لاک‌پشتی ارزهای دیجیتال 

قیمت ارزهای دیجیتال/ حرکت لاک‌پشتی ارزهای دیجیتال 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

28آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۱۶ هزار دلاری تثبیت شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۱۶ هزار دلاری تثبیت شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

25آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک ضعیف رمز ارزها

قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک ضعیف رمز ارزها

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

24آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌ کوین در حال ترمیم

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌ کوین در حال ترمیم

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود پنج درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

23آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌ کوین سرخ‌پوش شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت‌ کوین سرخ‌پوش شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود پنج درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

22آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در خواب شیرین

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در خواب شیرین

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

21آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین عقب کشید، اتریوم مثبت شد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین عقب کشید، اتریوم مثبت شد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود دو و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

19آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط آزاد بیت کوین به کانال ۱۶ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ سقوط آزاد بیت کوین به کانال ۱۶ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود ۹ درصدی در این لحظه به قیمت ۱۶ هزار دلار معامله می شود.  

18آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین تا کانال ۱۸ هزار دلاری کاهش یافت

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین تا کانال ۱۸ هزار دلاری کاهش یافت

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۱۸ هزار دلار معامله می شود.  

17آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین به کانال ۱۹ هزار دلاری سقوط کرد

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین به کانال ۱۹ هزار دلاری سقوط کرد

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود پنج و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۱۹ هزار دلار معامله می شود.  

16آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۲۰ هزار دلاری

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین در کانال ۲۰ هزار دلاری

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۰ هزار دلار معامله می شود.  

15آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها قرمز شدند

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها قرمز شدند

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود یک درصدی در این لحظه به قیمت ۲۱ هزار دلار معامله می شود. 

14آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین خود را به کانال ۲۱ هزار دلاری رساند

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین خود را به کانال ۲۱ هزار دلاری رساند

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود چهار درصدی در این لحظه به قیمت ۲۱ هزار دلار معامله می شود.  

13آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ گام های مثبت اما ضعیف بیت کوین و اتریوم

قیمت ارزهای دیجیتال/ گام های مثبت اما ضعیف بیت کوین و اتریوم

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود یک و نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۰ هزار دلار معامله می شود.  

12آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین کم‌ تحرک ماند

قیمت ارزهای دیجیتال/ بیت کوین کم‌ تحرک ماند

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۰ هزار دلار معامله می شود.  

11آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در خواب شیرین

قیمت ارزهای دیجیتال/ رمز ارزها در خواب شیرین

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از رشد حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۰ هزار دلار معامله می شود.  

10آبان
قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک ضعیف بیت‌کوین در بازار امروز 

قیمت ارزهای دیجیتال/ تحرک ضعیف بیت‌کوین در بازار امروز 

یاز اکو- هر بیت کوین در ساعات ابتدایی معاملات، پس از افت حدود نیم درصدی در این لحظه به قیمت ۲۰ هزار دلار معامله می شود.  

ابر برچسب
});