قیمت یورو

۰۲اسفند
قیمت رسمی ارز/ کاهش نرخ  ۱۲ ارز 

قیمت رسمی ارز/ کاهش نرخ  ۱۲ ارز 

یاز اکو - بنابر اعلام بانک مرکزی نرخ ۱۲ ارز امروز کاهش یافته است.

۲۰بهمن
قیمت دلار ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

قیمت دلار ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

یاز اکو - قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

});