تاریخ : یکشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 20 June , 2021

لهستان

۲۴فروردین
كليد اصلی رشد اقتصاد لهستان

كليد اصلی رشد اقتصاد لهستان

یاز اکو - اقتصاد کشور لهستان پس از ۴۵سال تحت سلطه کمونیسم، تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به ۶۴۵درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز، عقب مانده و زیان ده بودند.

});