• امروز : شنبه - ۵ اسفند - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 24 February - 2024

محرم شاه بلاغی

21شهریور
اقتصاد، فقر و هلاکت
یادداشت؛

اقتصاد، فقر و هلاکت

یاز اکو - کسی بتواند حداقل نیاز های اساسی را مانند (خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش وپرورش و...) خود و خانواده اش را تامین کند، در روی خط فقر قرار گرفته است (خط فقر نسبی)  و اما اگر سرپرست خانواده نتواند این حداقل نیازهای اساسی را تامین کند، در خط فقر مطلق قرار دارد. فقر شدید زندگی او را محاصره کرده در فقر و هلاکت در دره های عمیق فقر غوطه ور شده است.

29مرداد
اصول لازم در  توسعه اقتصادی

اصول لازم در توسعه اقتصادی

یاز اکو - توسعه اقتصادی یعنی تحولات بنیادی تمام زیر بخشهای اقتصادی همراه با رفاه اجتماعی یا توسعه اقتصادی از دست یابی به تعدای از هدف ها، نمایان، مطلوب و نوسازی، از قبیل افزایش بازدهی تولید و کارائی اثر بخشی زیر بخشهای اقتصادی، ایجاد برابری اجتماعی ، اقتصادی، کسب دانش روز و مهارت های جدیدو بهبود در وضع نهاد ها، و دست یابی به یک توسعه متعادل و متوازن، تا بتوان انبوهی از شرایط نا مطلوب یک نظام اقتصادی و اجتماعی را برطرف کرد می توان تعریف نمود.

26اردیبهشت
برنامه ریزی اقتصادی را به اقتصاددانان بسپارید
یادداشت؛

برنامه ریزی اقتصادی را به اقتصاددانان بسپارید

یاز اکو - اقتصاددانان وطن پرست و جراحان پزشک اقتصادی را دعوت کنید، تا یک برنامه ریزی اقتصادی با هماهنگی سایر متخصص های با تجربه تنظیم کنند، ایران صدها اقتصاددان خبره دارد، می توانند در جهت کمک به دولت کشور را از این بحران اقتصادی نجات دهند. دولت نیز به اندیشه های اقتصادی و سیاسی آنها در عمل گوش دهد به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد و مدیریت. تاسف می خورم که دولت به فکر کالابرگ الکترونیک بعد از چهل وسه انقلاب با داشتن این همه توانمندیهای محیطی و انسانی است.

25فروردین
چشم اندار اقتصاد ایران در سال جاری

چشم اندار اقتصاد ایران در سال جاری

اقتصاد ایران به خاطر رشد اقتصادی در زیر بخشهای اقتصادی با توجه به توانمندیهای محیطی ، انسانی به یک بر نامه ریزی استراتژیک اقتصادی با مدیریت شایسته سالار کلان اقتصادی ، و استراتژیست های خبره نیاز دارد، که در آن سیاست مداران ،و حاکمان نظام در سطح کلان با تغییر سیاست های داخلی و خارجی ، حل جنگ سرد با کشور های غربی ، با یک دیپلماسی اقتصادی و سیاسی و حل مسئله بر جام و ارتباطات بین الملی ایران با خارج ، بتوان با استفاده از تمام ایرانیان از طریق خرد جمعی و متخصص های داخلی و خارجی کشور ، استفاده از برو کرات های عقل گرا و با تجربه، متخصص ، تانک های فکری و خانه های توسعه کشور ،تجدید نظر در دولت و انتخاب مدیران متخصص و شایسته سالار و هدایت مدیران نظامی به پادگانها و عدم دخالت نظامیان در اقتصاد ، کشور را از بحران اقتصادی فعلی نجات داد، چون تیم اقتصادی دولت فعلی نمی تواند این اقتصاد را از بحران نجات دهد.

17بهمن
اقتصاد، تجارتخانه پزشکان

اقتصاد، تجارتخانه پزشکان

ایران، بهشت پزشکان است. در کجای دنیا پزشکان این همه درآمد دارند، اگر اینها حتی به قلب اروپا برند، می تواند در ماه صد میلیون تومان درآمد داشته باشند، در کشور آلمان درآمد یک پزشک از یک معلم کمتر است.

ابر برچسب
});