محمد فرهودی

۱۹اسفند
ارتقای ۲۵ سایت همراه اول شهرستان جلفا به ۳G و ۴G

ارتقای ۲۵ سایت همراه اول شهرستان جلفا به ۳G و ۴G

یاز اکو - رئیس اداره مخابرات شهرستان جلفا گفت: 25 سایت تلفن همراه شهرستان در سال جاری به تکنولوژی 3G و 4G مجهز شدند.

});