کارت بانکی

۱۹بهمن
پرداخت موبایلی جایگزین کارت بانکی می‌شود

پرداخت موبایلی جایگزین کارت بانکی می‌شود

یاز اکو - بانک مرکزی، به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی، به زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها‌ و حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید، رونمایی می‌کند.

});